Regulamin serwisu

 1. Serwis - strona internetowa wraz z jej treścią.
 2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę i/lub z niej korzystająca.
 3. Test - zestaw pytań znajdujący się na stronach Serwisu.
 4. Wyniki testu nie muszą pokrywać się z rzeczywistością.
 5. Wyniki testu nie mogą być traktowane jako wiarygodne źródło informacji.
 6. Z serwisu należy korzystać tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszym regulaminem.
 7. Korzystanie z Testu przez Użytkownika jest całkowicie bezpłatne.
 8. Uzyskanie wyniku Testu jest płatne według cennika zamieszczonego na stronie Testu.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieznajomość regulaminu.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za cennik usługi oraz własnych możliwości finansowych.
 11. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu kosztów po uzyskaniu kodu dostępu.
 12. Użytkownikiem Testu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
 13. Zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu podczas rozpoczynania Testu oznacza zaznajomienie się i uznanie tego regulaminu.
 14. Użytkownik zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 15. Korzystając z serisu musisz mieć włączoną obsługę ciasteczek cookie, w celu otrzymania swojego wyniku po rozwiążaniu testu.