Najlepsze życzonka,
śmiechu i słonka,
aby zawsze twe serce
kochało kogoś ci bliskiego:*


 

Więc ty też pamiętaj o innych i też wysyłaj im róże

Kto wysyła:


Odwdzięcz się buziakiem lub różyczką